Giàu như người ta ăn cơm với cá,
Khó như em ăn rau má đam đồng.
Dù cho chờ đợi mấy đông,
Đắng cay cũng chịu mặn nồng cũng cam.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001