Ghét trai nấu cháo vịt le,
Nấu canh đỗ đãi, nấu chè đỗ đen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001