Gặp nhau anh muốn tỏ tường,
Xin nàng cho biết quê hương nơi nào?
- Chàng hỏi em phải nói ra,
Bắc Ninh là tỉnh, huyện nhà không sai.
Em nay là gái nữ hài,
Gia Lâm là huyện chẳng sai đó mà.
Kim Sơn tên gọi tổng nhà,
Tô Khê là xã chàng mà biết không?
Em nay là gái má hồng,
Nhà em xóm lẻ, rặng vông giao liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001