Gươm vàng cắt đám cỏ hôi,
Có tiền chuộc lấy cho tôi kẻo già.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001