Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)