Em vẫn nghĩ rằng em không yêu anh,
Cũng không nhớ anh, vì không cần phải thế.
Anh lúc nào cũng ở xa em quá!
Em đã qua rồi, anh có nghĩ thế không?

Em vẫn nói rằng em không yêu anh,
Vẫn nhắc tên ai khi cùng anh dạo bước.
Biết anh đau lòng anh lại thầm oán trách,
Mắc mớ gì anh phải yêu em!

Em vẫn tin rằng em không yêu anh,
Cho dù hôm nay em biết rằng mình nhớ.
Biết nhói đau khi anh không còn là của riêng em nữa,
Bởi vì bên anh đã có người ta.