Em về thăm kiểng viếng quê,
Anh gởi lời về thăm mẹ viếng cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001