Em về Thu Vích làm chi,
Đồng chua nước mặn gạo thì ăn đong.
Ở đây gạo trắng nước trong,
Đẹp người mà lại thong dong cả ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001