Em nghỉ cho chúng anh xuôi,
Đò lên khoảng độ đôi mươi tháng này.
Em về xin mẹ xin thầy,
Cho anh kiếm đĩa trầu đầy lên chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001