Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 18:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 18:06

Em nói với anh
Như rựa chặt xuống đất
Như Phật chất vào lòng
Hoạn nạn tương cứu
Sanh tử bất ly
Bây chừa đặng chữ vu quy
Em đặng nơi quyền quý, em nghĩ gì tới anh


Khảo dị:
Em nói với anh như rựa chém xuống đất, như mật giót vào tai,
Tiền hậu anh làm rứa, nhật lai như thế nào
?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001