Em mua cuốn sách về nhà,
Anh kêu lãng phí, để mà mua rau.
Đến đêm, dưới ngọn đèn dầu,
Em mang em đọc, anh chầu anh nghe.
Canh một anh chẳng nói chi,
Canh hai giật sách, cười khì: “Đưa đây!
Sao mà họ tả đến hay,
Y như tháng trước u mày giận tao!”
Hôm sau anh nói ngọt ngào,
Nhắn cô bán sách rẽ vào anh mua.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002