Em là con gái nhà nghèo
Cơm khoai rau cháo bữa chiều lại thiếu bữa mai
Liễu bồ không quản trần ai
Em đi làm mướn sinh nhai qua thì
Cái thằng chủ em nó chẳng ra gì
Nó có dăm ba xu nhỏ, tiếng bấc tiếng chì cái tấm thân em
Em đi làm mướn từ bốn giờ sáng đến bảy giờ đêm
Cái mặt em xám, cái da em đen vì nắng dãi mưa dầu
Cả ngày chả thấy cái bóng râm đâu
Đi khuya về sớm trên đầu có bóng trăng sao
Bát mồ hôi em đem đổi lấy hào rưỡi, hai hào
Ai làm gạo kém thóc cao thế này?
Áo em, áo chiếu, mo cau
Áo phường giặc nước những màu tơ len
Cực thân em đẩy xe bò
Cho phường giặc nước ô tô nhà lầu


Khảo dị:
Em là con gái nhà nghèo
Cơm khoai rau cháo bữa chiều lại thiếu bữa mai
Liễu bồ không quản trần ai
Em đi làm mướn sinh nhai qua thì
Cái thằng chủ em nó chẳng ra gì
cậy năm ba xu nhỏ, tiếng bấc tiếng chì cái tấm thân em
Em đi làm mướn từ bốn giờ sáng đến bảy giờ đêm
Cái mặt em xám, cái da em đen vì nắng dãi mưa dầu
Cả ngày chả thấy bóng râm đâu
Đi khuya về sớm trên đầu có bóng trăng sao
Bát mồ hôi em đem đổi lấy hào rưỡi, hai hào
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001