Em khoe em đẹp, em giòn,
Em khôn ngoan cho lắm, cũng chịu lòn dưới anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001