Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 08:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2019 06:25

Em có chồng rồi như ngựa đủ yên,
Anh đây chưa vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời.


Khảo dị:
Em đã có chồng như ngựa đủ yên,
Anh chưa vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời.
Em có chồng như ngựa đủ yên,
Anh chưa vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)