Em buôn chi có bị, có cân,
Em xuống đò dọc một thân một mình?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001