Em ơi thân thể anh đây,
Lờ đờ mắt lớn, tối ngày sáng đêm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001