Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên,
Anh trồng sống lại, em xin giao duyên ngàn đời.
- Anh đưa em một miếng thịt mỡ xào,
Em xắt thành lát, thì muống dưới ao mọc liền.


Khảo dị:
Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên,
Anh trồng sống lại, em xin giao duyên ngàn đời.
- Anh cũng trao cho em một đốt tre khô,
Em về trồng răng cho lên măng, lên tre già chẻ lạt.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001