Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 22:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/02/2020 08:05

Ngũ canh tể tướng triều kim khuyết,
Bán dạ tướng quân xuất Ngọc Quan.

Thôi thời thôi, danh lợi chẳng hơn nhàn,
Riêng một thú giang san tùng cúc.
Cười cợt yên hà thơ mấy khúc,
Dọc ngang kim cổ rượu vài chung.
Vẫy vùng vui, phong nguyệt buông tung,
Chẳng khanh tướng cũng ngang tàng trong vũ trụ.
Phong vị ấy đến đâu là chẳng thú,
Dũ lăng lăng thế cố với nhân tình.
Chữ rằng thiên cổ phong thanh.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962