Dù ai bốc thuốc nơi đâu,
Tháng giêng mười tám rủ nhau mà về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Nhớ ngày lễ hội thì về quê hương.


Bài ca dao về hội chùa Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có nghề chế biến thuốc nam, thuốc bắc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002