Con ong nho nhỏ,
Lưng nó cong cong,
Đi khắp cánh đồng
Tìm hoa gây mật.

Em Hiên ngoan thật
Chẳng kém gì ong,
Chăm bón vun trồng
Vườn rau xanh tốt.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]