Con mẹ có thương mẹ đâu,
Để cho chàng rể, nàng dâu thương cùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)