Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005