Con gái mười bảy mười ba,
Đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975