Con chim sáo sậu,
Ăn cơm nhà cậu,
Uống nước nhà cô,
Đánh vỡ bát ngô,
Cô đền hay cậu?


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007