15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/08/2019 22:03

Con chim phượng hoàng đậu hòn núi bạc,
Con cá ngư ông móng nước ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân giải đôi lời,
Kẻo mai tê con cá kia trở về sông vịnh, con chim nọ đổi đời non xanh.


Khảo dị:
Con chim đại bàng bay ngang hòn núi bạc,
Con cá ngư ông móng nước ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân giải đôi lời,
Kẻo mai kia con cá về sông vịnh, con chim đổi dời non xanh.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975