Con cá thia lia, nó núp vũng chân bò,
Em có chồng về bên nớ, ốm o gầy mòn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004