Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 08:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/07/2020 17:26

Nam nhi đứng ở trong vũ trụ,
Quyết ăn chơi cho đủ mùi đời.
Sự cùng, thông, bĩ, thái bởi tự trời,
Sông có khúc, con người ta có lúc.
Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn.

Hãy còn trăng gió, gió trăng,
Đừng lo lắng thanh xuân bất tái.
Ông xanh có một ngày ngoảnh lại,
Biết rằng ai đã trải hơn ai.
Cho hay muôn sự tại trời.


Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 133, sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Đã đứng trong vòng vũ trụ,
Quyết ăn chơi cho đủ mùi đời.
Sự cùng, thông, bĩ, thái bởi chăng trời,
Sông có khúc, con người ta có lúc.
Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn.
Hãy còn trăng gió, gió trăng,
Đừng lo lắng thanh xuân nan tái hợp.
Người tai mắt đứng trong trời đất
,
Biết rằng ai đã chắc hơn ai.
Chẳng qua muôn sự tại trời.
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928