Chi ngon bằng gỏi cá nhồng,
Chi vui bằng được tin chồng vinh quy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]