Chi ngon bằng gỏi cá nhồng,
Chi vui bằng được tin chồng vinh quy.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004