Chiều hôm thổn thức mong chồng,
Thấy trăng lên núi mà lòng em đau.
Em đau vì bởi em nghèo,
Chồng em giỏi giắn, lại đeo chữ bần.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009