Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 08:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/09/2019 23:05

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ người đẫy gấm khăn điều vắt vai.


Khảo dị:
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975