Chiều chiều con quạ lợp nhà,
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh.
Chèo bẻo nấu cơm nấu canh,
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm.