Cha mẹ giàu con thong thả,
Cha mẹ nghèo con vất vả, gian nan.
Sớm mai lên núi đốt than,
Chiều về xuống biển, đào hang bắt còng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)