Cha già con muộn vơi vơi,
Gần đất xa trời con chịu mồ côi.
Mồ côi cực lắm bớ trời,
Mẹ ruột cha ghẻ nhiều lời đắng cay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004