Chợ Keo một tháng mười hai phiên,
Gặp cô hàng xóm kết duyên vừa rồi.
Gánh hàng em những quế cùng hồi,
Có mẹt bồ kết lại nồi phèn chua.
Bó nhang thơm xếp ở cạnh bồ,
Táo tầu, ý nhĩ, sài hồ, hoắc hương.
Ống diêm đánh lửa cho chàng,
Lược thưa, ống thuốc em mang cạnh lòng.
Phẩm lam, phẩm lục, phẩm hồng,
Bao kim, gói cúc, chín đồng lưỡi câu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002