Chợ Gióng một tháng sáu phiên,
Bắt cô hàng xén kết duyên Châu Trần.
Xa xôi dịch lại cho gần,
Cách sông cách núi cũng lần cũng sang.
Người ơi tôi dặn người rằng,
Đâu hơn hãy lấy, đâu bằng đợi tôi.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002