Chợ Bưởi ngày chín ngày tư,
Riêng một tháng tám lại dư phiên rằm.
Ai ơi nhớ lấy kẻo nhầm,
Đi mua hoa quả chơi rằm trung thu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002