Chồng lên tám, vợ mười ba,
Ngồi rỗi nu nống, nu na đỡ buồn.
Mười tám vợ đã lớn khôn,
Nu na nu nống chồng còn mười ba.
Mẹ ơi con phải gỡ ra,
Chồng con nu nống nu na suốt ngày.
Đêm nằm khắc khoải canh chầy!…


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)