"Vợ già chồng trẻ là điên
Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời."


Nguồn: Ca dao Việt Nam
Xuân Ất Mùi 3.2015
Quân Sơn