Chẳng làm người bảo rằng ươn,
Làm thì xương sống, xương sườn phơi ra.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)