Chẳng chua ai gọi là chanh,
Chẳng ngọt ai gọi cam Canh chín vàng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002