Chàng ơi, chớ bực sầu tư,
Khi xưa có mẹ, bây chừ có em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004