Cau non trầu lộc mỉa mai,
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009