Cau già quá lứa bán buôn,
Em già quá lứa có buồn không em?
- Cau già quá lứa bửa phơi,
Em già quá lứa có nơi đợi chờ.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006