Cầu Long Biên qua trái về phải,
Bãi sông Hồng thoai thoải ngàn dâu.
Qua sông nhớ mấy nhịp cầu,
Được tằm nhờ mấy lứa dâu sông Hồng.
Nhớ công mẹ bón em trông,
Tằm lai tốt giống, dâu trồng tốt phân.
Trăng ngà rải lụa sóng Ngân,
Tơ vàng mượt bóng lụa vân sông Hồng.


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002