Thành tây có cảnh Bích Câu
10. Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao!
Đua chen thu cúc, xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông
Xanh xanh dãy liễu, ngàn thông
Cỏ lan lối mục, rêu phong dấu tiều
15. Một vùng non nước quỳnh giao
Phất phơ gió trúc, dặt dìu mưa hoa


Nguồn: Bích Câu kỳ ngộ, do Thi Nham Đinh Gia Thuyết đính chính & chú thích, NXB Tân Việt, 1964