Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 19/05/2014 12:56 bởi Vanachi
Các bài thơ của một văn thần thời Lê chưa rõ thân thế, được chép trong sách "Văn đàn bảo giám", gồm 11 bài. Tuy nhiên, có 9 bài trong số đó trùng với các bài của Lê Thánh Tông được liệt trong các tài liệu khác, nên ở đây chỉ gồm 2 bài còn lại. Các bài thơ trùng đều được đăng ở mục tác giả Lê Thánh Tông.