Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về làng Vĩnh với anh thì về.
Làng Vĩnh có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có nghề làm gai.


Làng Vĩnh nay thuộc thôn Cát Tường, xã An Hoà, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001