Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có giếng tắm mát, cô về mà chơi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975