Cô kia thắt cái lưng xanh,
Ăn trộm tiền mẹ để dành cho trai.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006