Cô kia nước lọ cơm niêu,
Chồng con chả có, nằm liều nuôi thân.
- Chồng con là cái nợ nần,
Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975